Hedeflerimiz,

  1. Maddi imkansızlıklar nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen üniversite gençlerine yurt hizmeti ve burs vermek suretiyle destek olmak.
  2. Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilere de aynı şekilde sahip çıkmaya çalışmak.
  3. Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek, geziler yapmak.
  4. Çevre konusunda hassas olmak, kamu yararına çalışan dernek, vakıf ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
  5. Eğitimin temel direği olan öğretmenlerle zaman zaman bir araya gelip fikir alışverişinde bulunarak eğitim hizmetlerinde kaliteyi artırmak. 
  6. Sağlık, sosyal, dini, milli, tarihi konularda seminerler, konferanslar ve paneller düzenlemek. 
  7. Dernek merkezinde oluşturacağımız kitaplık ve konferans salonunda gençlerin mesleki, kültürel ve sosyal konularda toplantı ve seminerler düzenlemelerine imkan sağlayarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.
  8. Ülkemizin tarihi ve kültürel mirasının ve değerlerinin tanıtılması, sevdirilmesi, korunması ve sahip çıkılması yönünde toplumda duyarlılık ve şuur oluşması amacıyla çalışmalar yapmak. 
  9. Gençlerimize dil, tarih, vatan sevgisi ve şuuru verecek ilmi neşriyatta bulunmak ve bu gibi çalışmalara destek olmak.